Fáilte chuig an

Treoir ar Bhéarlagair Aeráide

Tugtar míniú i mBéarla simplí ar ghnáth-théarmaí maidir le gníomhú ar son na haeráide ar an láithreán gréasáin seo. Tá na mínithe ceaptha cabhrú le cur síos a dhéanamh ar smaointe agus ar choincheapa seachas chun sainmhínithe fíor-eolaíocha a thabhairt.

Cuardach de réir téarma

Tabharfar an láithreán gréasáin cothrom le dáta chun tuilleadh téarmaí a chur leis agus fáilteoimid roimh do chuid aiseolais agus roimh do chuid smaointe.
Mura dtagann do théarma aníos nó má tá aiseolas agat, cuir sin in iúl dúinn.

Cuardach de réir catagóire

Is í Roinn an Taoisigh a chuir an láithreán gréasáin seo i dtoll a chéile le cúnamh ó ghrúpa daoine óga de chuid Comhairle na nÓg, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh.