NZEB ‘Foirgnimh Nach Mór Neodrach ó thaobh Fuinnimh’

Foirgnimh a bhfuil feidhmíocht fuinnimh an-ard acu. Ciallaíonn sin nach dteastaíonn uathu ach méid an-íseal fuinnimh, agus foinsí fuinnimh inathnuaite go príomha mar bhreosla dóibh, sna tithe sin nó in áit máguaird. Beidh tithe NZEB 70% níos éifeachtaí ó thaobh fuinnimh agus scaoilfidh siad 70% níos lú dé-ocsaíd charbóin ná na tithe a tógadh faoi rialacha tógála roimhe seo.

Sampla: Caithfidh tithe nua a bheith ina bhFoirgnimh Nach Mór Neodrach ó thaobh Fuinnimh (NZEB) agus is “A2” an Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF) a bhíonn acu, de ghnáth. Bíonn ardleibhéal inslithe sna tithe sin. Córais aerála mheicniúla a bhíonn iontu, chomh maith le córais téimh inathnuaite nó grianphainéil.

Is féidir tuilleadh a fháil amach ar www.gov.ie/en/publication/39fe4-energy-performance-of-buildings/

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí carbóin

Athrú aeráide

Astaíochtaí

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Bithgheilleagar

Bithmhais

Bithéagsúlacht

Breoslaí Iontaise

Córas teorannaithe agus trádála

Córas Trádála Astaíochtaí an AE (ETS)

Ceapadh carbóin agus stóráil charbóin

Creidmheasanna Carbóin

Cáin Charbóin

Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide

Dícharbónú

F-ghás nó Gás Fluairínithe

Fraiceáil

Fuinneamh inathnuaite

Geilleagar Ciorclach

Hidrigin Ghlas

In-bhithmhillte

Iarfheistiú (iarfheistiú fuinnimh)

Lorg Carbóin

MTCO2EQ

Neodrach ó thaobh carbóin de

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)

Sceitheadh Carbóin

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Téamh ceantair