Treoir ar Bhéarlagair Aeráide

Téarma na Seachtaine

Breoslaí Iontaise

Breoslaí – amhail gual, gás, móin agus ola – a chruthaítear sa talamh in imeacht na mílte nó na milliúin bliain, as plandaí agus ainmhithe marbha, agus a ídítear go hiomlán nuair a dhóitear iad chun fuinneamh a fháil.

Téarmaí Gaolmhara:

Meatán / CH4

Is ó fhoinsí amhail talmhaíocht, breoslaí iontaise agus dramhaíl a thagann an gás ceaptha teasa cumhachtach seo. Is féidir é a úsáid mar bhreosla. Mar shampla, is meatán den chuid is mó atá i ngás nádúrtha. Is é an dara rud is mó a chuireann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa in Éirinn.

Biomeatán

Gás a ghintear go nádúrtha a bhfuil próiseáil déanta air agus is féidir a úsáid mar fhoinse fuinnimh inathnuaite. Gintear é trí bhíthin ábhar amhail plandaí agus ainmhithe.

Astaíochtaí Meatán Bithghineach

Is é is Meatán Bithghineach ná meatán a tháirgeann agus a scaoileann orgánaigh bheo amhail plandaí agus ainmhithe. Cuireann meatán go mór le téamh domhanda (féach sainmhíniú ar mheatán).

Samplaí de na háiteanna as a dtagann an gás seo: goilí bó agus fásra atá ag lobhadh.

Cuardach de réir catagóire

Cuardach de réir téarma

Tabharfar an láithreán gréasáin cothrom le dáta chun tuilleadh téarmaí a chur leis agus fáilteoimid roimh do chuid aiseolais agus roimh do chuid smaointe.
Mura dtagann do théarma aníos nó má tá aiseolas agat, cuir sin in iúl dúinn.