Treoir ar Bhéarlagair Aeráide

Téarma na Seachtaine

Lorg Carbóin

Is éard a dhéanann ‘lorg carbóin’, na hastaíochtaí carbóin a bhaineann le gníomhaíocht nó le táirge faoi leith a thomhas. Áirítear ann astaíochtaí a tharlaíonn ag gach céim de tháirge a dhéanamh agus a úsáid, nó de ghníomhaíocht a dhéanamh.

Dá ísle an lorg carbóin, is é is lú an méid atá an táirge nó an ghníomhaíocht ag cur leis an athrú aeráide.

Samplaí: Cruthaíonn siúl nó rothaíocht lorg carbóin i bhfad níos ísle ná tiomáint.

Téarmaí Gaolmhara:

Athrú Aeráide

Is athrú ar phatrúin aimsire fadtréimhseacha é seo mar thoradh ar fhórsaí nádúrtha, nó gníomhaíocht an duine, nó an dá rud.

Astaíochtaí carbóin

Cruthaítear astaíochtaí carbóin nuair a scaoiltear gáis áirithe isteach san aer trí bhíthin gníomhaíochtaí amhail breoslaí iontaise a dhó le haghaidh fuinnimh. Ina measc tá gáis amhail dé-ocsaíd charbóin agus meatán. Is amhlaidh sin mar gheall go bhfuil carbón sa dá ghás sin.
Baintear úsáid as an téarma ‘astaíochtaí carbóin’ uaireanta chun tagairt a dhéanamh do gach gás ceaptha teasa.

Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Is gás ceaptha teasa cumhachtach é dé-ocsaíd charbóin. Is cuid nádúrtha é den aer a análaímid. Ach mar thoradh ar ghníomhaíochtaí an duine, amhail breoslaí iontaise a dhó agus dífhoraoisiú tá ardú tagtha ar an méid athraithe aeráide CO2 san aer, rud a chuireann le hathrú aeráide.

Cuardach de réir catagóire

Cuardach de réir téarma

Tabharfar an láithreán gréasáin cothrom le dáta chun tuilleadh téarmaí a chur leis agus fáilteoimid roimh do chuid aiseolais agus roimh do chuid smaointe.
Mura dtagann do théarma aníos nó má tá aiseolas agat, cuir sin in iúl dúinn.